DAIICHI EIZAI CO., LTD.

1610-2, Wadahama, Toyohama-Cho,
kanonji-shi, Kagawa-Pref. 769-1696
Contact:S. Hoshikawa, Manager, Control & Sales Dept.
TEL:81-875-52-3131
FAX:81-875-52-2328
Finished products manufacturer:
hygiene products

http://www.daiichi-eizai.co.jp/eng/

<< Back to search